Wycena rzeczowych składników majątku

mężczyzna z kalkulatorem

Zajmujemy się wyceną rzeczowych składników majątku. Działamy na zlecenie podmiotów gospodarczych, instytucji, a także klientów indywidualnych. Przygotowujemy wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, maszyn i urządzeń potrzebne między innymi do:

 • aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów,

 • uaktualnienia wartości aktywów firmowych,

 • ustalenia podstawy naliczania amortyzacji,

 • ustalenia ceny kupna-sprzedaży,

 • podziału majątku lub zniesienia współwłasności,

 • ubezpieczeń majątkowych,

 • celów restrukturyzacyjnych lub likwidacyjnych przedsiębiorstw,

 • optymalizacji podatkowej w firmach,

 • zabezpieczenia kredytów bankowych.

Operaty szacunkowe

Sporządzamy operaty szacunkowe, czyli autorskie opinie rzeczoznawców majątkowych o wartości konkretnej nieruchomości, które mają charakter dokumentu urzędowego. Taka forma wyceny jest wymogiem, jeśli chodzi o potwierdzenie wartości działki, domu, mieszkania lub innego budynku o dowolnym przeznaczeniu w sprawach sądowych oraz urzędowych. Operaty, które przygotowujemy, zawierają każdorazowo:

 • dane dotyczące nieruchomości,

 • ramy prawne,

 • cel przeprowadzania wyceny,

 • data wykonania wyceny,

 • stan nieruchomości,

 • przeznaczenie nieruchomości,

 • zwięzłą analizę rynku nieruchomości,

 • metodę wyceny wraz z opisem,

 • wycenę nieruchomości.

Tego rodzaju urzędowa wycena zachowuje swoją ważność przez maksymalnie 12 miesięcy. Zmiany w planie zagospodarowania terenu, na którym znajduje się nieruchomość, jej uszkodzenie lub remont to jedne z ważniejszych okoliczności, kiedy operat wymaga aktualizacji.